Wybielanie zębów w gabinecie

Polega na zastosowaniu wysokich stężeń środka wybielającego (15-30%) opartego na nadtlenku wodoru, który pozostawia się w kontakcie z zębami na stosunkowo krótki czas. Środki te, nazywane również silnymi wybielaczami, mogą być używane w skojarzeniu z aplikacją światła. Wraz z wprowadzeniem na rynek takich produktów, jak Brite Smite® i Zoom®, wybielanie wysoko stężonymi wybielaczami wspomagane naświetlaniem znacząco wzrosło. W literaturze fachowej można znaleźć natomiast sprzeczne doniesienia na temat skuteczności wybielania wspomaganego naświetlaniem. / Wybielanie zębów Lublin

Największą zaletą wybielania środkami o wysokich stężeniach jest natychmiastowość uzyskiwanych rezultatów / wybielanie zębów Lublin

Jest to bardzo pożądane u Pacjentek, dla których przestrzeganie systematycznego noszenia nakładek ze środkiem wybielającym jest uciążliwe lub które chcą uzyskać natychmiastowy efekt.

Ważne / wybielanie zębów Lublin

1. Z uwagi na stosowanie wysoko stężonych środków wybielających konieczne jest zabezpieczenie dziąseł Pacjentki;
2. Procedura trwa godzinę, półtorej;
3. Jeśli przy pierwszym zabiegu nie uzyska się optymalnego efektu wybielania, może być konieczne powtórzenie zabiegu.

Przebieg zabiegu / wybielanie zębów Lublin

Po dokładnym i całościowym badaniu stomatologicznym, przeprowadzeniu zabiegów profilaktycznych i uzyskaniu zgody Pacjentki zabieg wybielania rozpoczyna się od założenia koferdamu lub światłoutwardzalnej maski dziąsłowej (potocznie nazywanej płynnym koferdamem), np. Opal Dam firmy Ultradent, w celu zabezpieczenia tkanek miękkich. Jest to bezwzględnie konieczna ochrona dziąseł przed podrażnieniem. Następnie wargowe powierzchnie zębów pokrywa się żelem wybielającym i aktywuje zgodnie z zaleceniem producenta specjalnie przeznaczoną do tego celu lampą halogenową, laserową, LED lub plazmową. Światło przyspiesza degradację żelu wybielającego. Po upływie zaleconego czasu za pomocą ssaka usuwa się nałożony żel i powtarza procedurę jeszcze raz lub dwukrotnie zależnie od zaleceń producenta. Na koniec usuwa się ostatnią porcję żelu, płucze powierzchnię zębów i zdejmuje koferdam. Pacjentka otrzymuje ustne i pisemne zalecenia pozabiegowe łącznie z nakładkami do wybielania, które będzie wykorzystywał w przyszłości do korekt odcienia. W razie wystąpienia nadwrażliwości zębów lub podrażnienia dziąseł powinien skontaktować się z gabinetem.