Ocena rozpoczyna się pod pierwszej wizyty, podczas której mamy okazję się poznać. Spotkanie ma wymiar przede wszystkim psychologiczny bo daje mi możliwość określenia osobowości oraz Twoich potrzeb. Pacjent ma zaś okazję nabrać do mnie zaufania, poznać atmosferę i zespół gabinetu. Wiem, że to spotkanie jest najważniejsze – Pacjent decyduje czy nasza współpraca mu odpowiada i będzie w ogóle możliwa. Staram się podchodzić do każdego Pacjenta szczerze i empatycznie, bo obopólne zaufanie powinno towarzyszyć stronom podczas całego leczenie, od początku. Terapia skierowana na estetykę jest długotrwała i często wymaga wieloetapowego działania.

Gdy nie ma wzajemnego szacunku i porozumienia, terapia jest skazana na niepowodzenie, niezależnie od moich umiejętności i wspierania ze strony zespołu stomatologicznego.

Następna wizyta jest znacznie dłuższa, zakłada ona zbieranie informacji na bazie różnorodnych badań. Dla zgromadzenia potrzebnych danych konieczne może być więcej niż zaangażowanie lekarzy innych specjalności i/ lub wykonanie specjalistycznych badań diagnostycznych w w szpitalach lub klinikach. Proces zbierania informacji podzieli można na: wywiad, badanie kliniczne i badania dodatkowe. Oczywiście nie wszystkie te punkty trzeba realizować w przypadku każdego Pacjenta.

Wywiad składa się ze zdobycie następujących danych:

  • przebyte choroby – cukrzyca, zaburzenia odpowiedzi immunologicznej, zażywane leki;
  • czynniki ryzyka – medyczne (np. cukrzyca), genetyczne (choroby przyzębia i próchnica), społeczne (czynniki kulturowe, styl życia), środowiskowe (zawodowe czynniki ryzyka), upośledzenia (zespół Downa, epilepsja), nawyki (palenie tytoniu, żucie orzechów beletu, niedostateczna kontrola płytki nazębnej);
  • czynniki żywieniowe – dieta, refluks żołądkowo-przełykowy, bulimia;
  • wywiad stomatologiczny – częstość wizyt, dotychczasowe leczenie, dokumentacja prowadzona przez stomatologów, u których pacjent wcześniej się leczył, lęk przed leczeniem, priorytety terapeutyczne, stan higieny jamy ustnej.