Ostatnim elementem jest leczenie. Jego sposób jest uzależniony od czynników biologicznych, klinicznych, psychologicznych i ekonomicznych. Do czynników biologicznych zaliczyć można choroby układowe i związane z żywieniem, jak również czynniki miejscowe, takie jak biotyp periodontologiczny. Aspekt kliniczny to wiedza, technika i moje umiejętności. Względy ekonomiczne determinują stopień wyrafinowania zaproponowanej metody. Leczenie oparte na dowodach promuje utrzymanie zdrowej jamy ustnej, redukuje ryzyko utraty zębów oraz minimalizuje konieczność przyszłych skomplikowanych interwencji terapeutycznych.

Oprócz podstaw naukowych, efekty terapii zorientowanej na estetykę zależą również od zdolności moich manualnych i technik dentystycznych. Podejmując się takiego leczenia zadaję sobie pytanie, czy posiadam odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz zdolności artystyczne pozwalające na wywiązanie się z powierzonego tego konkretnego zadania w sposób zadowalający obie strony. 

Stomatologia estetyczna nie jest mocną stroną każdego gabinetu. Niektóre placówki oferują rutynowe, stereotypowe i niezbyt wyszukane metody leczenia. Ja zawsze indywidualnie rozpatruję problem Pacjenta, a nie koncentruję się tylko na odbudowie. Perfekcja wymaga czasu i doświadczenia, a stomatologia na najwyższym poziomie jest i powinna być osiągalnym celem każdego gabinetu stomatologicznego.

Po ustaleniu planu leczenia rozpatrujemy etapy jego realizacji. Terapie skierowane na estetykę są najczęściej wieloetapowe i wymagają zaangażowania różnych specjalistów. Poniżej przedstawiłem poszczególne kroki w porządku chronologicznym. Oczywiście nie każdy z nich musi się odnosić do każdego Pacjenta. Przechodząc od jednego etapu do kolejnego, pamiętam, że leczenie powinno podążać ścieżką wytyczoną przez stan zdrowia, funkcję i estetykę:

(1) Eliminacja bólu i stabilizacja aktywnego stanu chorobowego.
(2) Przywrócenie zdrowego stanu jamy ustnej wg zaleceń profilaktyki.
(3) Przeprowadzenie : analizy, planowania, leczenia.
(4) Upewnienie się, czy choroby ogólne są pod kontrolą lub podlegają obserwacji.
(5) Konsultacja specjalisty w celu uzyskania porady lub leczenia anomalii gnatycznych, ortodontycznych, śluzówkowo-dziąsłowych lub kostnych.
(6) Skontaktowanie się z technikiem dentystycznym w celu ustalenia odcienia materiału uzupełniającego i oceny możliwości realizacji planowanego leczenia estetycznego.
(7) Rozpoczęcie leczenia.