Diastema

Diastema

Blog
Diastema jest to szpara między dwoma sąsiednimi zębami w tym samym łuku. Chociaż większość osó postrzega diastemy jako nieatrakcyjne, to ich znacznenie estetyczne osraz częstość wstępowania są zróżniocowne kulturowo i rasowo. Podczas badania Pacjenta należy starać się zdiagnozować czynniki odpowiedzialne za powstanie diastemy, ponieważ warunkuje to osiągnięcie lepszego wyniku leczenia. Wśród przyczyn diastemy wymienia się następujące: 1. Jest to normalny stan u dzieci w wieku rozwojowym przed wyrżnięciem się kłów.2. Rozbieżności w rozmiarach zębów spowodowane hipodoncją.3. Nadmierny nagryz pionowy, który zwiększa szpa- rowatość łuku górnego i jeśli jest rozległy:a. może spowodować nadmierny pionowy nagryz z nieprawidłową wysokością zwarcia lub bez niej,b. kluczowym wskaźnikiem pionowego ustawienia siekaczy jest stopień uwidocznienia siekaczy poniżej wargi górnej pozostającej w spoczynku; na ogół jest to rząd 2-3 mm,c. leczenie może obejmować intruzję zębów szczęki,d. ponadto,…
Read More