Badanie

werbalne – wstępna konsultacja (rozmowa i ocena w celu ustalenia głównych dolegliwości pacjenta, jak również jego osobowości, oczekiwań i życzeń);

wzrokowe:

 • zewnątrzustne: symetria i kontury twarzy, bruzdy i rowki wargowe, profil kostny, przykurcze mięśni, węzły chłonne, mowa; estetyczne: linia uśmiechu, stopień ekspozycji dziąseł i zębów podczas uśmiechu, kształt, kolor i faktura zębów;
 • wewnątrzustne: zmiany chorobowe tkanek miękkich; wielkość języka i typ oddychania uwarunkowany powiększonymi migdałkami, powodującymi zwężenie gardłowego odcinka dróg oddechowych i zwiększony napór języka, mogą powodować trudności w odbudowie zębów przednich; próchnica, biologiczny typ i forma przyzębia, szerokość dziąsła przyczepionego, ukształtowanie bezzębnego wyrostka zębodołowego wg klasyfikacji Mischa [2], kształt luku zębowego (przednio-tylny i boczny), dachówkowate zachodzenie zębów na siebie oraz tremy, przestrzeń między- zwarciowa (wysunięcie zęba/ów ponad płaszczyznę okluzji, przemieszczenie kłykci, zanik kości wyrostka zębodołowego spowodowany ekstrakcjami), objawy zużycia zębów (erozja, atrycja, abrazja, abfrakcja), wykrywanie złamań zębów przy użyciu transiluminacji;
 • analiza okluzji: zwarcie centralne (CO – centric occlusion), prowadzenie boczne, przednie, nagryz poziomy i pionowy, krzywa Spee i Wilsona, kontakty ekscentryczne, wadliwe uzupełnienia;

palpacyjne – mięśnie, stawy skroniowo- -żuchwowe, objaw drżenia korzeniowego, opukiwanie zębów (diagnostyka endodontyczna);

sporządzenie dokumentacji – należy zgromadzić wyniki badania werbalnego i wizualnego oraz użyć kwestionariusza/y w celu ustalenia oczekiwań Pacjenta pod względem estetyki; formularze te powinny zawierać informacje odnośnie najważniejszych dla Pacjenta aspektów leczenia estetycznego jak np. kolor, kształt, przywrócenie prawidłowego położenia zębów itd.

 

Badania dodatkowe

 • modele diagnostyczne umocowane w artykulatorach w celu określenia po- t łożenia szczęki względem żuchwy;
 • artykulatory i narzędzia pozwalające na rejestrację ruchów żuchwy względem szczęki;
 • tymczasowe osadzenie zębów na płycie protezy próbnej;
 • zdjęcia radiologiczne (aktualne oraz wcześniejsze – których wykonanie zlecili inni lekarze);
 • dokumentacja fotograficzna (wewnątrz- ustna i zarejestrowana na kliszy 35 mm);
 • skany: tomografia komputerowa (TK), tomografia liniowa, tomografia interaktywna umożliwiająca ocenę policzkowo-językowej szerokości oraz długości grzbietu wyrostka zębodołowego przed zabiegiem wszczepienia implantów, a także rezonans magnetyczny (MR) przy podejrzeniu
  0 artropatię stawów skroniowo-żuchwowych;
 • analiza koloru zębów: wzrokowa, cyfrowa, konsultacja z technikiem stomatologicznym;
 • diagnostyka próchnicy i chorób przyzębia za pomocą narzędzi oraz związków chemicznych;
 • badanie żywotności miazgi (termiczne 1 elektryczne);
 • posiewy mikrobiologiczne i biopsje.